Σετ Point

• Λεκάνη χαμηλής πίεσης με οριζόντια αποχέτευση (P).
• Καζανάκι παροχής πυθμένα με μηχανισμό διπλής ροής.
• Συμπαγές πλαστικό κάλυμμα slow drop
• Επιδέχεται γωνίας μετατροπής από πισωστόμια (P) σε κατωστομια (S)
• Διαστάσεις: 62x36x78 cm

Κωδικός:
V1S1PR1A

 

 

 

 

Διαστάσεις

Τεχνικά Φυλλάδια

Κατεβάστε φυλλάδιο