Λεκάνη Form

• Λεκάνη υψηλής πίεσης με οριζόντια (P) αποχέτευση.
• Πλαστικό κάλυμμα.
• Διαστάσεις: 49x36x40 cm

Κωδικός: V1S1FΗ1Α

 

 

 

 

Διαστάσεις

Τεχνικά Φυλλάδια

Κατεβάστε φυλλάδιο