Λεκάνη Care υψηλής πίεσης

• Λεκάνη υψηλής πίεσης με οριζόντια αποχέτευση (P) κατάλληλη για Άτομα Μειωμένης Κινητικότητας.
• Συμπαγές κάλυμμα βαρέως τύπου UF.
• Εναλλακτικά μπορεί να συνδυαστεί με πλαστικό συμπαγές κάλυμμα χωρίς επάνω μέρος ή με απλό πλαστικό κάλυμμα PP.
• Επιδέχεται γωνίας μετατροπής από πισωστόμια (P) σε κατωστόμια (S)
• Διαστάσεις: 57x38x47cm

Κωδικός λεκάνης : V1BTGO1A

Κωδικός καλύμματος UF : K10GMO1A

Κωδικός καλύμματος χωρίς πάνω μέρος : K002211A

Κωδικός καλύμματος PP : K10PAM1A

Διαστάσεις

Τεχνικά Φυλλάδια

Κατεβάστε φυλλάδιο