Υπερυψωμένο Κάλυμμα Μαλακό

• Μαλακό κάλυμμα τουαλέτας με εσοχές μπροστά και πίσω για ευκολία στην πρόσβαση
• Υλικό κατασκευής: E.V.A (Ethylene Vinyl Acetate), Πολυμερές Αιθυλενίου & Οξικού Βινυλίου
• Κατάλληλο για κάθε λεκάνη
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 200 kg


Κωδικός: K323AM1A


Τεχνικά Φυλλάδια

Κατεβάστε φυλλάδιο