Ντουσιέρα Care

•Ακριλική ντουσιέρα ενισχυμένη με υαλονήματα
• Με πολύ χαμηλό προφίλ για εύκολη πρόσβαση από άτομα με κινητικά προβλήματα ή χρήστες αμαξιδίου
• Διαστάσεις: 90x90cm και 80x80cm

Ντουσιέρα 90x90: Q0Z9SL1A
Ντουσιέρα 80x80: Q0Z8SL1A
Διαστάσεις

Τεχνικά Φυλλάδια

Κατεβάστε φυλλάδιο