Γυψοσανίδας τοίχου-δαπέδου

• Μονό αυτοφερόμενο καζανάκι γυψοσανίδας διπλής ροής 3/6-9 lit.
•Με στήριξη σε τοίχο και δάπεδο.
• Διαστάσεις: 59x104-133x12-18 cm

Κωδικός:
C1S0130A

 

 

 

 

Διαστάσεις

Σχεδιάγραμμα Τοποθέτησης

 

 

Τεχνικά Φυλλάδια

Κατεβάστε φυλλάδιο