Κώδωνας Round

• Κυκλικός κώδωνας ντους με δυνατότητα τοποθέτησης στον τοίχο ή την οροφή
• Διαστάσεις: Ǿ 20 cm

Κωδικός:
F202RM0A

 

 

 

 

Διαστάσεις

 

 

Τεχνικά Φυλλάδια

Κατεβάστε φυλλάδιο